درباره آریا نیلگون البرز …

معرفی گروه مشاوران آریا نیلگون البرز (آنا)

گروه مشاوران آریا نیلگون البرزازسال ۱۳۹۰ فعالیت خودرا درزمینه ارائه خدمات مشاوره ای مالیاتی،مالی،حسابداری ،حسابرسی وبیمه تامین اجتماعی آغاز نمود. ازآنجائیکه برای اداره بهینه هرسازمان وبنگاه اقتصادی ،آگاهی از قوانین و مقررات مالی ومالیاتی ازقبیل انجام  به موقع تکالیف قانونی ،شناخت هزینه های قابل قبول مالیاتی ، معافیت های مالیاتی و تسهیلاتی که قانون گذارجهت بهره مندی مودیان مالیاتی وضع نموده است ، حائز اهمیت است ؛گروه مشاوران آریانیلگون البرزبا درک نیاز مشتریان و به واسطه اشراف به مسائل  مالی ومالیاتی با همکاری گروهی ازمدیران وکارشناسان خبره باتجربه وبازنشسته سازمان امورمالیاتی کشور خدمات مشاوره ای تخصصی درخصوص موضوعات وپرونده های مالیاتی را،به نحوی ارائه می نماید که موجبات بهره مندی مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات ومعافیت های قانونی را فراهم نماید.گروه مشاوران آریا نیلگون البرز داراي سابقه  ای درخشان در ارائه خدمات  مشاوره مالیاتی به طور تخصصي مي باشد.

فعالیتهای انجام شده

از جمله شرکت ها و موسساتی که توسط این گروه به آنها خدمات مشاوره ای ارائه گردیده است می توان از شرکت هتل های بین المللی پارسیان،حمل ونقل آبادان،فروشگاه زنجیره ای اتکا،سازمان اتوبوسرانی اسلامشهروحومه، صنایع کاغذسازی نوظهور(نرمه)، تولیدات کاغذی حریر، مدیا تبلیغ گستر، سفرگشت آسیا، کانی صنعت کاسپین، چاپ و نشرقدیانی، شرکت تعاونی همکار واحد، ساینا پروتئین،گروه صنعتی ایدرولندرا، بازرگانی اوجان و بسیاری دیگر از شرکتهای مطرح در بخش خدمات و صنایع بزرگ و زیربنائی کشور را نام برد.

ارزش ها

خدمت رسانی به مدیران وکارفرمایان گرامی برمبنای صداقت،مشتری مداری،اعتمادمتقابل وتعهداخلاقی ،حفظ اسرارمالی مشتریان،دقت درمحاسبات ،تسریع درانجام امور واستفاده ازآخرین آئین نامه ها وبخشنامه ها وقوانین مالی ومحاسباتی با بهره گیری ازتوان وتخصص وتجربه گروهی ازمدیران وکارشناسان خبره باتجربه وبازنشسته سازمان امورمالیاتی کشورو مدیران وکارشناسان  ارشد مالی موسسات حسابداری عضو انجمن های حرفه ایی وموسسات حسابرسی عضوجامعه حسابدران رسمی