با همکاری گروهی ازمدیران وکارشناسان خبره وبازنشسته سازمان امورمالیاتی کشورمی باشد که با خردجمعی وارائه راهکارهای قانونی  وتسلط بر آخرین بخشنامه ها و قوانین مالیاتی ،خدمات تخصصی درزمینه مالیاتی ارائه می نمایند .این خدمات جهت شرکت ها واشخاص حقیقی شامل:

۱- تنظیم  وبستن حسابها برای شرکتها و مشاغل  وحسابرسی مالیاتی با در نظر گرفتن استانداردهای حسابداری وحسابرسی و آخرین تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم وبخشنامه های سازمان امورمالیاتی کشور.

۲- کلیه امور مالیاتى شرکتها و مشاغل (گروه اول ودوم وسوم) از قبیل: تشکیل پرونده مالیاتی، تحریر دفاتر قانونی، تنظیم اظهارنامه مالیاتى عملکرد ،تنظیم وارسال اظهارنامه مالیات برارزش افزوده و گزارش معاملات فصلی.

۳- مشاوره مالیاتی برای مدیران و کارفرمایان، پذیرش پرونده ها و دعاوی مالیاتی، تنظیم لوایح مالیاتی، حضور در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی وسایرمراجع مالیاتی ، دفاع مالیاتی،کاهش مالیات وجرائم … .

۴-ارائه مشاوره تخصصي در خصوص معافيتهاي مالياتي .

۵- ارائه مشاوره تخصصی درخصوص  مالیات های مستقیم ومالیات برارزش افزوده .

۶- تشکیل پرونده مالیاتی عملکرد ، اخذ شماره اقتصادی،پلمب دفاترقانونی .

۷- تشکیل پرونده مالیات برارزش افزوده ، اخذگواهینامه مالیات برارزش افزوده.

۸- ارائه مشاوره تخصصي در خصوص ماليات شركتهاي خارجي و شعب  شرکتهای خارجي در ايران .

۹- خدمات مالیاتی به اشخاص حقیقی ( مالیات برارث و املاک).

۱۰- مطالعه پرونده مالیاتی واظهارنظروارائه راهکار.

براي تماس با مشاوران مالياتي اينجا كليك نماييد … و يا با شماره زير تماس حاصل فرماييد

تلفن :         ۰۲۱۸۸۵۴۹۲۴۱