::. مشاوره بیمه تامین اجتماعی .::

شرکت با همت جمعی ازمتخصصان وبهره گیری ازنظرات مشاوران مجرب وکارآزموده همواره تلاش دررسیدن به نتایجی کارا ومتفاوت با استفاده ازآخرین آئین نامه ها وبخشنامه ها ی قانون کاروتامین اجتماعی رادارد.. بخشی از خدمات قابل ارائه به پیمانکاران وکارفرمایان محترم به شرح ذیل می باشند :

۱-بررسی صحت و سقم محاسبات مربوط به اعلام بدهی ها و اوراق مطالباتی که توسط شعب سازمان تأمین اجتماعی برای کارفرمایان ارسال می گردد .

۲-رفع اختلاف پیمانکاران وکارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی ، بابرعهده گرفتن وکالت کارفرما در مجامع قانونی سازمان تأمین اجتماعی اعم از بدوی و تجدیدنظر تهیه لایحه دفاعیه و حضور در جلسات مزبور ( در صورت تمایل کارفرما به همراه آنها ) .

۳-بررسی قراردادها و پروژه های پیمانکاری ، ارائه خدمات مشاوره ای قبل و بعد از عقد قرارداد پیمانکاری و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب و قانونی ( با محوریت بیمه سازمان تامین اجتماعی ).

۴-مراجعه به دیوان عدالت اداری در مواردی که رسیدگی انجام گرفته توسط سازمان تأمین اجتماعی نظر کارفرمایان محترم را تامین نکرده باشد.     

۵-اخذ مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی در رابطه با قراردادها.

۶-برقراری مستمری فوت (بازماندگان)،بازنشستگی وازکارافتادگی.

۷-ارائه خدمات و مشاوره در خصوص حسابرسی بیمه ای و  بازرسی از دفاتر قانونی .

۸-راهنمایی و آموزش کارفرمایان برای تنظیم صحیح لیست و درج مبالغ مشمول بیمه در لیستها و سایر مسائل مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی که به نحوی به پرداختهای بیمه ای مربوط می شود . این امر در شرکتها و صنایع بزرگ از الزامات بوده و در کارهای پیمانکاری از اهمیت خاصی برخوردار است .

برای تماس با مشاوران بیمه و تامین اجتماعی اینجا کلیک نمایید … و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

تلفن :         ۰۲۱۸۸۵۴۹۲۴۱